Ligesom i andre pasningstilbud, modtages der ikke syge børn i Børnehuset Halev.

Dette skyldes bl.a. smitterisiko for de andre i pasningsordningen. Men selvfølgelig har barnet også bedst af at være hjemme i rolige omgivelser ved mor og/eller far.

Ved opstart udleveres en sygdoms guide, som forældrene kan kigge i, hvis de er i tvivl om barnet må komme eller hvornår barnet igen  må komme og være en del af dagligdagen her i Børnehuset.

Hvis vi bliver syge varsles dette hurtigst muligt, og senest kl 06.00. 

Her i pasningsordningen modtager vi ikke gæstebørn og derfor tilbydes børnene her i huset heller ikke gæstepleje i de tilfælde hvor Børnehuset er lukket. Ved denne løsning minimeres "fremmede" bakterier, og børnene vil altid være i den samme børnegruppe som de kender.

Der gives ikke refusion for de dage hvor barnet ikke kan passes her, og i skal heller ikke betale dele af tilskuddet tilbage til kommunen.

Del siden